Bridge to Terabithia

Katherine Patterson

4 Stars

Ages 8 - 10

Realistic Fiction

Bridge to Terabithia

Book Review: