Bridge to Terabithia

Katherine Patterson

Bridge to Terabithia

Review:

November 23, 2021

The age rating for

Bridge to Terabithia

is for

8, 9 and 10 year old kids